menu dblex
falla någon i ryggen
verb
angripa

Alla synonymer går att klicka på.