menu dblex
falla isär
verb
falla sönder

Alla synonymer går att klicka på.