menu dblex
falla igenom
verb
spricka
köra
kuggas
gå om intet
avslås
förkastas
ogillas
ratas
vrakas
göra fiasko
falla

Alla synonymer går att klicka på.