menu dblex
falla i vanmakt
verb
digna
svimma
sjunka i vanmakt

Alla synonymer går att klicka på.