menu dblex
falla i talet
verb
falla in
avbryta
infalla
störa

Alla synonymer går att klicka på.