menu dblex
falla i ögonen
verb
sticka av
framträda
frappera
vara uppenbar
framstå
lysa

Alla synonymer går att klicka på.