menu dblex
falla från
verb
överge
svika

Alla synonymer går att klicka på.