menu dblex
falla av sig självt
verb
vara självfallet

Alla synonymer går att klicka på.