menu dblex
fabla
verb
fabulera
gripa ur luften
ljuga
svamla
uppfinna

Alla synonymer går att klicka på.