menu dblex
föryttra
verb
avyttra
sälja
avhända sig
försälja
omsätta

Alla synonymer går att klicka på.