menu dblex
föryngra
verb
förnya
pånyttföda
uppliva

Alla synonymer går att klicka på.