menu dblex
förvriden
adjektiv
förryckt
skev
förvänd
vriden
sned
vind
marig
missvuxen
stormpinad
grotesk
abnorm
oformlig
vanskapt
ur all proportion

Alla synonymer går att klicka på.