menu dblex
förvrida huvudet på
verb
tjusa
charmera
förtrolla
bedåra
vampa
kollra bort

Alla synonymer går att klicka på.