menu dblex
förvissnad
adjektiv
död
förtorkad
vissen
förtvinad
rutten
murken
skrumpen
borttvinad

Alla synonymer går att klicka på.