menu dblex
förvissad
adjektiv
övertygad
trosviss
säker
tvärsäker
viss
lugn
försäkrad
I uttryck
vara förvissad om

Alla synonymer går att klicka på.