menu dblex
förvissa sig om
verb
utröna
ta reda på
konstatera
försäkra sig om
överbevisa sig om
övertyga sig om

Alla synonymer går att klicka på.