menu dblex
förvissa sig
verb
ta reda på
försäkra sig om
skaffa sig garanti
skaffa sig visshet
överbevisa sig om
övertyga sig

Alla synonymer går att klicka på.