menu dblex
förvissa
verb
försäkra
övertyga
I uttryck
förvissa sig
förvissa sig om

Alla synonymer går att klicka på.