menu dblex
förvillande lik
adjektiv
illusorisk

Alla synonymer går att klicka på.