menu dblex
förvilla sig
verb
förirra sig
gå vilse
Relaterade ord
förvilla

Alla synonymer går att klicka på.