menu dblex
förvildad
adjektiv
igenvuxen
vanvårdad
vildvuxen
ouppfostrad
okultiverad
vanartig
vild
oregerlig
ostyrig
vanskött
förråad
öde

Alla synonymer går att klicka på.