menu dblex
förvekligad
adjektiv
veklig
omanlig
mjäkig
kvinnlig
slapp
svag
klemig
kraftlös
feminin
effeminerad
ömtålig
degenererad

Alla synonymer går att klicka på.