menu dblex
förvecklingar
substantiv
krångel
svårigheter
trassel
svårighet
komplikationer
en fnurra på tråden
konflikt
Se även
förveckling

Alla synonymer går att klicka på.