menu dblex
förveckling
substantiv
konflikt
kollision
misshällighet
knut
komplikation
svårighet
trassel
tova
härva
intrig
tvistighet
Se även
förvecklingar
I uttryck
komma i förveckling med

Alla synonymer går att klicka på.