menu dblex
förvålla
verb
vålla
förorsaka
framkalla
föranleda
orsaka

Alla synonymer går att klicka på.