menu dblex
förvärvsduglig
adjektiv
arbetsför

Alla synonymer går att klicka på.