menu dblex
förvälla
verb
blanchera
avkoka
koka upp
ge ett uppkok
hetta upp till kokpunkten
uppsjuda

Alla synonymer går att klicka på.