menu dblex
förvägra
verb
neka
förmena
vägra
förbjuda
avslå
bestrida
undanhålla
hindra
icke tillåta

Alla synonymer går att klicka på.