menu dblex
förutseende
adjektiv
på lång sikt
förutseende
substantiv
skarpsinne
klokhet
framsyn
framsynthet
förtänksamhet
prevision

Alla synonymer går att klicka på.