menu dblex
förutbestämma
verb
predestinera
determinera
designera
bestämma
predisponera
döma
utkora
utvälja
bestämma på förhand

Alla synonymer går att klicka på.