menu dblex
förutbestämdhet
substantiv
determinism
fatalism

Alla synonymer går att klicka på.