menu dblex
förutbeställa
verb
reservera
tinga
abonnera
förhandsbeställa
subskribera

Alla synonymer går att klicka på.