menu dblex
förtvinad
adjektiv
förvissnad
död
skrumpen

Alla synonymer går att klicka på.