menu dblex
förtur
substantiv
företrädesrätt
företräde
option
prioritet
förhandsrätt
förhand
I uttryck
ge förtur
ger förtur åt

Alla synonymer går att klicka på.