menu dblex
förtrollad
adjektiv
betagen
förhäxad
förgjord
hänförd
hänryckt
bergtagen
tjusad
bortbytt
förbytt

Alla synonymer går att klicka på.