menu dblex
förtretad
adjektiv
förargad
arg
harmsen
uppretad
förbittrad
ond
förtrytsam
irriterad
gramse
het
missnöjd

Alla synonymer går att klicka på.