menu dblex
förträngd
adjektiv
hämmad

Alla synonymer går att klicka på.