menu dblex
förtjust i
adjektiv
kär
betagen
betuttad
förälskad
nere i
fäst vid
glad i
charmerad
intagen

Alla synonymer går att klicka på.