menu dblex
förtidig
adjektiv
ofullgången
Se även
förtidigt
I uttryck
förtidig nedkomst

Alla synonymer går att klicka på.