menu dblex
förtegenhet
substantiv
tystnad
sekretess

Alla synonymer går att klicka på.