menu dblex
förteckna
verb
registrera
anteckna
notera
uppteckna
inregistrera
katalogisera
lista
införa i register
I uttryck
förteckna och värdera

Alla synonymer går att klicka på.