menu dblex
förta verkan av
verb
neutralisera

Alla synonymer går att klicka på.