menu dblex
förtörnas
verb
harmas
vredgas
misstycka
ta illa upp
bli uppbragt
bli arg
bli ond
bli vred
förargas
bli förbittrad
bli rasande

Alla synonymer går att klicka på.