menu dblex
förtöjning
substantiv
tåg
tross
vajer
ända
kätting

Alla synonymer går att klicka på.