menu dblex
förtätad
adjektiv
koncentrerad
kompakt
tät
laddad
sammanträngd
intensiv
pregnant
komprimerad
mättad
massiv
innehållsrik
kondenserad

Alla synonymer går att klicka på.