menu dblex
förtänksam
adjektiv
försiktig
omtänksam
klok
förståndig
eftertänksam
samvetsgrann
förutseende
framsynt
I uttryck
vara förtänksam

Alla synonymer går att klicka på.