menu dblex
förtänka
verb
misstycka
ta illa upp
klandra
tadla
lägga till last
tänka illa om

Alla synonymer går att klicka på.