menu dblex
försyndelse
substantiv
överträdelse
förseelse
felsteg
synd
fel
brott
snedsprång
förbrytelse
felgrepp

Alla synonymer går att klicka på.