menu dblex
försvinna i
verb
uppgå

Alla synonymer går att klicka på.