menu dblex
försvara sin ställning
verb
hävda sig

Alla synonymer går att klicka på.